Halkaisijaltaan suurten perustuspaalujen betoniosien tärinätön purkaminen, jotka ulottuivat rakennuksen ulkolinjan ulkopuolelle ja naapuritontin puolelle, mikä esti talon rakentamisen aloittamisen. Paisuvan Dynacem laastin käyttö oikein sijoitetuissa rei'issä mahdollisti paalujen halkaisemisen tarkasti suunniteltua halkaisulinjaa pitkin. Sillä tavalla irrotettiin ja poistettiin varovaisesti betonipaalujen osat, joille rakennus tukeutui. Betoni purettiin tärinää aiheuttamatta ja ilman purettavilla perustuksilla olevan rakennuksen vaurioita.

Paluu etusivulle