Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie bloków marmurowych niewybuchowym, pęczniejącym środkiem kruszącym DYNACEM, 2012

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 1:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 2:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 3:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 4:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 5:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 6:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 7:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 8:9

Odspajanie od calizny skalnej i dzielenie blokow marmurowych srodkiem Dynacem 9:9