Przecięcie - podział - rozłupanie liniowe kamienia - głazu granitowego środkiem do bezwybuchowego kruszenia skał i betonu - Dynacem®. Temperatura kamienia 18 st.C., średnica otworów 26 mm, odstępy 17 cm. Następnego dnia po zalaniu otworów powstało pęknięcie w linii wywierconych otworów pomimo, że uwarstwienie kamienia było skośne do linii otworów (co widać na pierwszym zdjęciu). Przez kilka kolejnych dni pęknięcie robiło się coraz szersze i jego rozwartość po tygodniu wynosiła ok. 25 mm.

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 1:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 2:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 3:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 4:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 5:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 6:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 7:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 8:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 9:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 10:11

Przeciecie - podzial - rozlupanie liniowe kamienia - glazu granitowego srodkiem do bezwybuchowego kruszenia skal i betonu Dynacem 11:11