Rozsadzanie i kruszenie skał w piwnicy w celu obniżenia poziomu podłogi wykonano pęczniejącym, niewybuchowym środkiem wyburzającym Dynacem, który stosowany jest do kruszenia skał, betonu i żelbetu w obszarach gdzie kucie młotami hydraulicznymi i pneumatycznymi jest niemożliwe lub niedozwolone. Dzięki zastosowaniu Dynacemu udało się ograniczyć do minimum emisję hałasu, wstrząsów i wibracji. Rozsadzenie skał ekspansywnym środkiem Dynacem pozwoliło uniknąć uszkodzenia konstrukcji budynku.

1. Rozsadzanie i kruszenie skal w piwnicy wykonano peczniejacym, niewybuchowym srodkiem wyburzajacym Dynacem aby ograniczyc do minimum emisje halasu, wstrzasow i wibracji

2. Rozsadzanie i kruszenie skal w piwnicy wykonano peczniejacym, niewybuchowym srodkiem wyburzajacym Dynacem aby ograniczyc do minimum emisje halasu, wstrzasow i wibracji

3. Rozsadzanie i kruszenie skal w piwnicy wykonano peczniejacym, niewybuchowym srodkiem wyburzajacym Dynacem aby ograniczyc do minimum emisje halasu, wstrzasow i wibracji

4. Rozsadzanie i kruszenie skal w piwnicy wykonano peczniejacym, niewybuchowym srodkiem wyburzajacym Dynacem aby ograniczyc do minimum emisje halasu, wstrzasow i wibracji