Wyburzanie konstrukcji żelbetowego bunkra - schronu na terenie osiedla mieszkaniowego niewybuchowym materiałem wyburzającym Dynacem. Wstępne nawiercenie i wywołanie peknięć oraz skruszenie betonu bezwybuchowym środkiem Dynacem osłabiło konstrukcję bunkra. Dzięki zastosowaniu Dynacemu zmniejszono ilość kucia betonu i koszty pracy ciężkiej koparki z młotem hudraulicznym przy wyburzaniu gęstozbrojonych ścian i stropów betonowych o grubości 150 cm. Wyburzenie bunkra odbyło się ze zmniejszoną ilością kucia betonu, z minimalną emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń powietrza.

a. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

b. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

c. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

d. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

e. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

f. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

g. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

h. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

i. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

j. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

k. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

l. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem

m. Wyburzanie konstrukcji zelbetowego bunkra - schronu bezwybuchowym srodkiem Dynacem