Wyburzenie fundamentów żelbetowych i betonowych bezwybuchowym środkiem do kruszenia skał i betonu Dynacem®, 2014

Wyburzenie fundamentu wentylatora bezwybuchowym srodkiem do kruszenia skal i betonu Dynacem 1:4

Wyburzenie fundamentu - stopy slupa wsporczego bezwybuchowym srodkiem do kruszenia skal i betonu Dynacem 2:4

Wyburzenie fundamentu - stopy slupa wsporczego bezwybuchowym srodkiem do kruszenia skal i betonu Dynacem 3:4

Wyburzenie fundamentu - stopy slupa wsporczego bezwybuchowym srodkiem do kruszenia skal i betonu Dynacem 4:4