Wyburzenie fundamentu sprężarki pęczniejącym preparatem DYNACEM, 2013

Wyburzenie fundamentu sprezarki zaprawa Dynacem 1:3

Wyburzenie fundamentu sprezarki zaprawa Dynacem 2:3

Wyburzenie fundamentu sprezarki zaprawa Dynacem 3:3