Dynacem, podobnie jak wapno lub cement, klasyfikowany jest jako materiał drażniący.

Środki ostrożności obowiązujące przy transporcie i posługiwaniu się materiałami wybuchowymi nie są wymagane. Stosowanie materiału w sposób niezgodny z zaleceniami Karty Informacyjnej i Karty Charakterystyki, lub użycie go do innego celu niż zalecane, może być niebezpieczne dla użytkownika. Dynacem jest bezpieczny dla środowiska.

        Główne zagrożenia:
  • materiał wlany do otworów może, zwłaszcza latem, bez żadnych widocznych objawów zewnętrznych zacząć gwałtownie reagować i niespodziewanie wystrzelić w powietrze, co może spowodować uszkodzenie ciała lub utratę wzroku,
  • materiał może, zwłaszcza latem, zacząć reagować w mieszadle, wydzielać ciepło, wrzeć i tworzyć gorące rozbryzgi zdolne do spowodowania oparzeń i poważnego uszkodzenia oczu,
  • transport lub zarabianie materiału może doprowadzić do powstania pyłu, który jest toksyczny po połknięciu, a osiadając na ciele tworzy w kontakcie z potem lub łzami środowisko silnie alkaliczne, które podobnie jak wapno lub cement, może spowodować podrażnienia skóry i błon śluzowych, powstanie oparzeń oraz poważne uszkodzenie oczu.
        Aby zmniejszyć zagrożenia należy posługiwać się materiałem zgodnie z zaleceniami Karty Informacyjnej i Karty Charakterystyki,
        a zwłaszcza:
  • nigdy nie zaglądać do wnętrza otworów wypełnionych materiałem,
  • nie kierować wzroku w stronę otworów przez minimum 12 godzin od wypełnienia ich materiałem,
  • obserwować materiał w trakcie mieszania, a gdyby zaczął się on grzać i/lub "dymić", należy natychmiast rozprowadzić go na ziemi,
  • nigdy nie wlewać zarobionego materiału do pojemników drewnianych, lub pojemników zamykanych, lub pojemników o kształcie zwężającym się ku wylotowi (np. do butelek), lub do otworów wykonanych w elementach drewnianych,
  • zawsze brać pod uwagę, że zniszczenie pierwszego elementu/fragmentu konstrukcji może spowodować utratę stateczności pozostałej części budowli.

        Oznaczenia związane z bezpieczeństwem:


Założyć dopasowane do twarzy okulary ochronne

Założyć maskę przeciwpyłową

Założyć rękawice chemoodporne

Nie zaglądać do otworów wypełnionych materiałem

Nie wlewać do zwężających się pojemników

Produkt drażniący Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Udostępnij© 2009 OTiK Sp. z o.o.
Zawartość witryny jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udostępnianie w internecie i przekazywanie w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny całości lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni. Nazwa i logo Dynacem to znaki towarowe zastrzeżone przez OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.