Mengden av pulver som trengs til rivning bestemmes på grunnlag av diameteren og lengden av hullene. I hvert tilfelle følg retningslinjene i tabellen:

Hulldiameter: 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
DYNACEM-pulver nødvendig for 1 mb hull: 0,6 kg 1,2 kg 2,2 kg 3,4 kg


Resulterende forbruk av DYNACEM er avhengig av den ønskede form av rivning:KNUSING
oppnås ved å plassere hull i et raster, noe som resulterer i at hele volumet av elementet blir skadet. DYNACEM forbruket er høyt, og er tilnærmet lik:

- bergarter: 5 - 20 kg/m3
- betong: 5 - 15 kg/m3
- armert betong: 10 - 30 kg/m3


OPPDELING
er oppnådd ved lineær hullfordeling, noe som resulterer i at elementet er delt i blokker egnet for lasting og transport. DYNACEM forbruket avhenger i hovedsak av ønsket blokkstørrelse og er tilnærmet lik:

0,5 - 5 kg/m3