Vibrationsfri rivning av armerad betong bunker - skyddsrum i Bonn med hjälp av icke-explosivt spräckmedel (snigelsnabb dynamit) Dynacem. Dynacen har tillämpats i Bonn (Tyskland) i omedelbar närhet av stadens arbetsångturbinkraftverk, för rivning av den tjocka betongarmeringen i bunkern med minimalt utsläpp av vibrationer, oljud och damm.

Gå till fotogalleri