Källarspräckning - stenspräckning med snigelsnabb dynamit Dynacem - icke-explosivt sprängmedel för kemisk, ljudlös och vibrationsfri berg- och stenspräckning, stenbrytning, och betongrivning. Sönderdelning och spräckning av berggrund i källaren för att reducera golvets nivå utfördes med hjälp av ett svällande explosionsfritt medel som heter Dynacem som är avsedd för krossning av berg, betong, armerad betong i områden där hydrauliska och pneumatiska hammare ej kan utföra arbetet eller så är det ej tillåtet. Genom tillämpningen av Dynacen så kunde man begränsa oljudsemissionen, chock och vibrationer till minimum. Sönderdelning av berggrund med det expansiva Dynacen medlet såg till att man undvek skador på byggnadens konstruktion.

Gå till fotogalleri