Rivning av armerad betong bunker - skyddsrum i ett bostadsområde med hjälp av icke-explosivt spräckmedel Dynacem. Inledande borrning, spräckning och betongrivning med icke-explosivt sprängmedlet Dynacem försvagade bunkers struktur. Tack vare tillämpningen av Dynacem minskade man antal betongspräckning och fick ner kostnader för att driva en tung grävmaskin med en hydraulisk hammare vid rivning av 150 cm tjocka, kraftigt armerade betongväggar. Rivning av bunkern var möjligt med mindre betongspräckning, buller, vibrationer och utsläpp.

Gå till fotogalleri