Betongplatta och betongbalk rivning och borttagning på ett privat hus i Chelsea, London. Fastigheten är ett radhushus med angränsande festväggar med strikta ljudrestriktioner. Fastigheten är helt ombyggd. Snigel snabb dynamit Dynacem användare är ett brittiskbaserat diamantborrningsföretag UK Drillers (www.ukdrillers.co.uk). Bland många olika jobb och metoder är borrning, skärning eller sågning av betong och borttagning deras regelbundna aktivitet. Användningen av snigel snabb dynamit Dynacem gör det möjligt att ta bort en stor mängd betong på denna fastighet mycket mer effektivt och självklart tyst. Flera hål borras, Dynacem införs och sprickorna är tydligt synliga i bilderna

Gå till fotogalleri