Snigel Dynacem har använts för rivning och borttagning av armerade betongväggar av gamla, små oanvända vattentankar. Kunden bestämde sig för att använda Snigel Dynacem för att bryta stålförstärkta betongväggar utan tung hammare. Användning av hydrauliska, pneumatiska eller rivningshammare eller bergbrytare för fragmentering av betong ger starka vibrationer som hotar byggnadens strukturella integritet. Betong rivning har utförts utan oönskade skador på strukturen.

Gå till fotogalleri