Icke-explosivt rivningsmedel, sprängmedel, spräckmedel, stenspräckningsmedel, snigel snabb dynamit Dynacem har använts för rivning och borttagning av armerad betongfundament i gamla fabrikbyggnader i Bosnien och Hercegovina. Ingenjörer bestämde sig för att bryta och ta bort betong med Dynacem för att undvika vibrationer. Höga vibrationsnivåer som genereras av kraftig betongbrytning med hydrauliska hammare kan eventuellt skada de gamla fabriksbyggnaderna. Tillämpningen av Dynacem har låt ingenjörerna ta bort gamla stiftelser utan tung hammare och vibrationer och för att undvika risker och eventuella skador på gamla byggnader

Gå till fotogalleri