Stenspräckning och - utgrävning med Dynacem expansivcement. Dynacem det är icke-explosivt sprängmedel för kemisk, ljudlös och vibrationsfri berg- och stenspräckning, stenbrytning, och betongrivning. Snigel snab dynamit Dynacem har använts för att skapa plats för garagebyggnad i Norge. Klienten var rädd att bryta de frusna stenarna skulle ta mycket lång tid. Tätt borrmönster har applicerats för att erhålla snabb Dynacem-reaktion och så kort som möjligt. Håldiameter: 43 mm, hålavstånd: 215 x 215 mm. Temperatur i hålen: minus 1 grader C. Två rader av hålen fylldes i ett steg. Breda sprickor utvecklades efter 6 timmar och bergstyckena delaminerade fullständigt. Kunden fyllde ut hålen klockan 18:00 och hoppas att sprickorna kommer att bilda nästa dag. Vid midnatt var det ett ljud och det visade sig att det första rockfragmentet delaminerade och föll av massivet. Hålavståndet har senare ökats till 400 x 400 mm, men bryttid överskrider inte 24 timmar i andra etappen av projektet på vintern.

Gå till fotogalleri