Med hjälp av spräckmedel Dynacem har jag spräckt och tagit bort en ca. 100 m3 stor berghäll som låg en meter från mitt hus, och som för övrigt var en del av ett berg som grannens hus står på. Dynamit var alltså inte något alternativ. Spräckmedlet fungerade väldigt bra och var kostnadseffektivt - Ken S., Kvissleby, Sverige, maj - augusti, 2020.

Gå till fotogalleri