Ladda ner filer i ".pdf":
DYNACEM faktablad        9 MB - version i bättre utskriftskvalitet (uppdaterad 02.2020)
DYNACEM faktablad        1 MB - version i sämre utskriftskvalitet (uppdaterad 02.2020)
DYNACEM expansionstryck - testresultaten        0,2 MB - Bilaga till DYNACEM faktablad (uppdaterad 02.2019)
DYNACEM säkerhetsdatablad        0,2 MB (uppdaterad 01.2022)
DYNACEM hygieniskt certifikat        0,1 MB