Efterfrågan på pulver DYNACEM bestämmes bäst på basis av diameter och längd av hålen. Den mängd pulver som krävs för att fylla en meter av hål, ska anpassas enligt Tabellen:

Håldiameter: 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Mängd DYNACEM pulver som behövs för 1 m hål: 0,6 kg 1,2 kg 2,2 kg 3,4 kg

Slutgiltig förbrukning av DYNACEM beror på den önskade vägen för rivning:

KROSSNING


uppnås genom att placera hål i ett raster, vilket resulterar i skador på hela volymen av elementet.

Vid krossning är förbrukning av DYNACEM hög och är ungefär lika med:

- stenar: 5 - 20 kg/m3
- betong: 5 - 15 kg/m3
- armerad betong: 10 - 30 kg/m3
SKÄRNING


uppnås genom att placera hål i linje och resulterar i att elementen är uppdelade i block lämpliga för lastning och transport.

Vid skärning beror förbrukning av DYNACEM huvudsakligen på den önskade blockstorleken och är ungefär lika med:

0,5 - 5 kg/m3