Kontakta oss med några frågor relaterade till Dynacems köp eller ansökan.

Vi har 15 års erfarenhet av kemisk, icke-explosiv brytning, splittring, skärning och rivning av stenar, stenblock och armerad betong.

Vi erbjuder rådgivning i konceptuell planering, specifikation och jobbet.
Vi erbjuder utbildning för din personal.
Vi gör oss tillgängliga på telefon, internet, på ditt kontor eller på Dynacems applikationsplats.

Vi löser alla problem med Dynacem-applikationen vid våta eller torra förhållanden, under vattnet, under jord, vid temperaturer
på -10 till +50 ° C och i miljöer med olika fysikaliska och kemiska egenskaper.
Vi tillverkar individuellt modifierbara versioner av Dynacem för applicering under ovanliga förhållanden.

OTiK Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 4
81-061 Gdynia
Polen

tel.: +48 58 6230498
tel.: +48 58 6230488
fax: +48 58 6230496

www.dynacem.pl/se
d•••••m@dynacem.pl(avslöja)

Öppettider: måndag - fredag: 9.00 - 15.00 (begränsad öppettid)

OBSERVERA
Vi talar inte svenska. Vi kan endast tala engelska och polska.

För frågor om användning av Dynacem är vi tillgängliga 7 dagar i veckan via e-post:

s•••••t@dynacem.pl(avslöja)

Innan du skickar e-post till oss, kolla på våra Vanliga frågor och Dynacems datablad, eftersom det troligtvis kommer att ge dig ett omedelbart svar på din fråga.