DYNACEM ma postać szarego proszku, który zarabia się wodą i wlewa do  otworów wywierconych wcześniej w elemencie konstrukcji. Na skutek reakcji chemicznej (hydratacja z wydzielaniem ciepła) materiał najpierw utwardza się (i osadza w otworze), a następnie pęcznieje. Przyrostowi objętości towarzyszy przyrost ciśnienia wywieranego przez materiał na ścianki otworu. Gdy ciśnienie ekspansji przekracza wartość wytrzymałości na rozciąganie elementu konstrukcji - powstają w nim pęknięcia, które stopniowo powiększają się wraz z dalszym pęcznieniem DYNACEMU. Ciśnienie wywierane przez DYNACEM kilkakrotnie przekracza wytrzymałość na rozciąganie betonu, mineralnych materiałów budowlanych i skał.

DYNACEM dostępny jest w wersjach: STANDARD od -10 do 20 ºC, LATO od 15 do 30 ºC i LATO+ od 30 do 50 ºC.
Każda z wersji działa wolniej i słabiej w minimalnej temperaturze, a najsilniej i najszybciej - w maksymalnej temperaturze swojego zakresu stosowania. Nigdy nie należy stosować Dynacemu powyżej maksymalnej temperatury zakresu sosowania.

Czas oczekiwania na powstanie pęknięć wynosi przeważnie od kilku godzin latem do kilku dni zimą (w temperaturach poniżej zera). Zależy on głównie od średnicy otworów oraz temperatury i indywidualnych właściwości kruszonego materiału. Twarde i sztywne materiały (np. mocny beton) pękają łatwiej niż materiały miękkie i/lub plastyczne (np. chudy beton), które zamiast pękać odkształcają się.

Skuteczne rozsadzanie w większości przypadków zapewniają otwory o średnicy 3 - 4 cm wiercone w odstępach 5 - 15 średnic. Najlepiej jest jednak postępować w sposób dopasowany do rodzaju i temperatury rozsadzanego elementu w/g tabeli:

Decyzje, które zależą od temperatury: temperatura rozsadzanego elementu
< 0 ºC 0 - 10 ºC 10 - 20 ºC 20 - 30 ºC
- typ DYNACEMU STANDARD STANDARD STANDARD
lub LATO
LATO
- średnica otworów w żelbecie i twardych skałach 5 cm 4 cm 4 cm 4 cm
- średnica otworów w betonie i miękkich skałach 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm
- rozstaw otworów w żelbecie i twardych skałach 5 - 10 krotności średnicy
- rozstaw otworów w betonie / miękkich skałach 10 - 15 / 10 - 20 krotności średnicy

Im wyższa temperatura elementu i większa średnica otworów, tym większa prędkość reakcji chemicznej DYNACEMU. Zbyt duża średnica otworów może spowodować, zwłaszcza latem, niebezpieczne "wystrzelenie" - wydmuchnięcie materiału z otworów.

Należy stosować się do zaleceń karty informacyjnej i karty charakterystyki wyrobu.Udostępnij© 2009 OTiK Sp. z o.o.
Zawartość witryny jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udostępnianie w internecie i przekazywanie w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny całości lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni. Nazwa i logo Dynacem to znaki towarowe zastrzeżone przez OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.