Bezwibracyjne wyburzenie betonu fragmentów wielkośrednicowych pali fundamentowych, które wykraczały poza obrys budynku i granicę sąsiedniej działki przez co uniemożliwiały rozpoczęcie budowy domu. Zastosowanie pęczniejącej zaprawy Dynacem w odpowiednio rozmieszczonych otworach pozwoliło rozsadzić pale przez dokładnie zaplanowane pęknięcia liniowe. W ten sposób, delikatnie odspojono i usunięto fragmenty pali betonowych podpierających budynek. Wyburzenie betonu wykonano bez generowania wibracji i bez uszkodzenia budynku spoczywającego na rozsadzanych fundamentach.

Powrót na stronę z galeriami zdjęć