Chemiczne kruszenie, wyburzenie betonu w gruszce i usunięcie betonu z gruszki, wykonano pęczniejącym środkiem wyburzającym Dynacem. Beton wysokiej wytrzymałości na grysie wyprodukowany był przez niemiecki węzeł betoniarski posiadający 100 lat doświadczenia w produkcji betonu wysokiej jakości. Beton stwardniał kilka miesięcy temu. Kucie tego betonu było uciążliwe, nieskuteczne i drogie. W listopadzie zastosowano na próbę pęczniejącą zaprawę Dynacem używaną do bezwybuchowego kruszenia i rozsadzania betonu i skał. Robota ruszyła z miejsca. Wiercono otwory średnicy 38 mm. Istotne było odpowiednie rozmieszczenie (rozstaw) i kąt nachylenia oworów zgodnie ze szkicem dostarczonym przez pomoc techniczną Dynacemu. Siła pęcznienia Dynacemu w otworach powodowała pękanie betonu. Pękający beton łatwo było ręcznie usunąć z gruszki przez okrągły otwór rewizyjny. Przy pomocy Dynacemu opróżniono całą gruszkę ze stwardniałego betonu.

Powrót na stronę z galeriami zdjęć