Bezwybuchowy środek do kruszenia skał i betonu DYNACEM zastosowano do urabiania węgla kamiennego w Kopalni Zabrze. Drążenie chodników i wnęk w pokładzie węgla wykonywano metodą ręczną aby uniknąć wibracji i wstrząsów. Przy pomocy otworów wypełnianych pęczniejącą zaprawą Dynacem odspajano i kruszono węgiel. Urobek wybierano ręcznie i podawano na przenośnik. Odtworzono naturalny charakter chodników zabytkowej kopalni należącej do Muzeum Górnictwa Węglowego. Zastosowanie Dynacemu pozwoliło zmniejszyć ilość kucia mechanicznego młotami i kilkakrotnie przyspieszyło wykonanie robót.

Powrót na stronę z galeriami zdjęć