Wyburzenie płyty fundamentowej i belki żelbetowej w prywatnym domu w Chelsea w Londynie. Nieruchomość to szeregowa kamienica z ścianami wspólnymi z surowymi ograniczeniami hałasu. Wnętrze domu będzie całkowicie przebudowane. Użytkownik Dynacemu to brytyjska firma zajmująca się wierceniem i techniką diamentową UK Drillers (www.ukdrillers.co.uk). Wśród wielu różnych prac i metod, wiercenie, cięcie lub piłowanie betonu i jego usuwanie z budynków jest ich regularną działalnością. Zastosowanie niewybuchowej zaprawy do wyburzania Dynacem umożliwiło usunięcie ogromnej ilości betonu z tego obiektu znacznie sprawniej i oczywiście bez hałasu. Wywiercono wiele otworów, wlano w nie Dynacem i pęknięcia są wyraźnie widoczne na zdjęciach

Powrót na stronę z galeriami zdjęć